Jytte
GUTELAND

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) - Ósma kadencja Parlamentu Jytte GUTELAND

**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie wspólnej reakcji na wirus Zika

06-06-2016 P8_DCL(2016)0060 Wygasła
Csaba MOLNÁR Miriam DALLI Simona BONAFÈ Biljana BORZAN Carlos ZORRINHO Birgit COLLIN-LANGEN Frédérique RIES Karin KADENBACH Jytte GUTELAND Christel SCHALDEMOSE Angélique DELAHAYE
Data otwarcia : 06-06-2016
Termin : 06-09-2016
Liczba sygnatariuszy : 47 - 07-09-2016