Jytte GUTELAND Jytte GUTELAND
Jytte GUTELAND

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

Członkini

Szwecja - Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (Szwecja)

Data urodzenia : , Brännkyrka

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca Jytte GUTELAND

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na 2020 r.

17-02-2020 ENVI_AD(2020)646764 PE646.764v03-00 ENVI
Pascal CANFIN

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg