Maite PAGAZAURTUNDÚA Maite PAGAZAURTUNDÚA
Maite PAGAZAURTUNDÚA

Grupa Renew Europe

Członkini

Hiszpania - Delegación Ciudadanos Europeos (Hiszpania)

Data urodzenia : , Donostia San Sebastián

Strona główna Maite PAGAZAURTUNDÚA

Wiceprzewodnicząca

LIBE
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Członkini

INGE
Komisja Specjalna ds. Obcych Ingerencji we Wszystkie Procesy Demokratyczne w Unii Europejskiej, w tym Dezinformacji
DPAL
Delegacja do spraw Stosunków z Palestyną
DMED
Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza

Zastępstwo

AFCO
Komisja Spraw Konstytucyjnych
PETI
Komisja Petycji
DACP
Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE

Ostatnie prace

Poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa w związku ze sprzedawaniem przestępcom paszportów i wiz UE (debata) ES

22-10-2020 P9_CRE-PROV(2020)10-22(4-064-0000)
Wkład do debat parlamentarnych

Grupa zadaniowa ds. równości

12-10-2020 E-005571/2020 Komisja
Pytania pisemne

Ustanowienie unijnego mechanizmu na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych (debata) ES

05-10-2020 P9_CRE-PROV(2020)10-05(1-044-0000)
Wkład do debat parlamentarnych

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg