Maite PAGAZAURTUNDÚA : Strona główna 

Wiceprzewodnicząca 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 

Członkini 

Delegacja do spraw Stosunków z Palestyną 
Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza 

Zastępstwo 

Komisja Rybołówstwa 
Komisja Spraw Konstytucyjnych 
Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE 

Ostatnie prace 

Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana bawełna LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) (B9-0170/2019) ES  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana soja MON 89788 (MON-89788-1) (B9-0169/2019) ES  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt