Maria SPYRAKI : Strona główna 

Wiceprzewodnicząca 

Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową 

Członkini 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 

Zastępstwo 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
Komisja Rozwoju Regionalnego 
Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Macedonia Północna 

Ostatnie prace 

Kontakt