Manolis KEFALOGIANNIS Manolis KEFALOGIANNIS
Manolis KEFALOGIANNIS

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Członek

Grecja - Nea Demokratia (Grecja)

Ósma kadencja Parlamentu Manolis KEFALOGIANNIS

Grupy polityczne

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek

Partie krajowe

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Nea Demokratia (Grecja)

Przewodniczący

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja

Deputowani

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja
 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Konferencja Przewodniczących Delegacji
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony

Zastępstwo

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Półwyspu Arabskiego
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 05-03-2018 / 01-07-2019 : Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego

Główne działania parlamentarne

Wkład do debat parlamentarnych

Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie sytuacji na Morzu Śródziemnym i potrzeby całościowego podejścia UE do problematyki migracji

18-11-2015 AFET_AD(2015)560599 PE560.599v02-00 AFET
Demetris PAPADAKIS

Projekt(-y) rezolucji

Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Pytania ustne

Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych

Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych wymagające odpowiedzi pisemnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 139 Regulaminu, załącznik III

Inne działania parlamentarne

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania – wniosek EGF/2017/006 ES/Galicia apparel (A8-0033/2018 - Esteban González Pons) EL

01-03-2018

. – Οι αναπροσαρμογές των διεθνών αγορών επηρεάζουν αποφασιστικά κάποιους κλάδους σε πολλά κράτη μέλη. Η επίδειξη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης αποτελεί ελάχιστη απόδειξη της σημασίας των ευρωπαϊκών δεσμών. Κρίνοντας απαραίτητη, στην παρούσα περίπτωση, την ενεργοποίηση του ΕΤΠΠ, υπερψήφισα το παρόν ψήφισμα.

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji – wniosek EGF/2017/007 SE/Ericsson (A8-0032/2018 - Urmas Paet) EL

01-03-2018

. – Οι αναπροσαρμογές στις διεθνείς αγορές έφεραν απολύσεις εργαζομένων από την εν λόγω εταιρία στη Σουηδία. Καθώς το σουηδικό κράτος προέβη στη κινητοποίηση του ΕΤΠΠ, παραθέτοντας ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την επανένταξη των εργαζομένων στην αγορά εργασίας, θεωρώ ότι η επανένταξη τους θα είναι επιτυχής και η εν λόγω δράση επιτυχημένη. Κρίνοντας το παρόν ψήφισμα ως θετικό, το υπερψήφισα.

Decyzja Komisji w sprawie zastosowania art. 7 ust. 1 TUE w związku z sytuacją w Polsce (B8-0119/2018, B8-0120/2018, B8-0121/2018) EL

01-03-2018

. – Δυστυχώς, σε πολλά κράτη μέλη το κράτος δικαίου βάλλεται. Στα πλαίσια της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, αποτελεί υποχρέωσή μας να υπερασπιστούμε τους Πολωνούς πολίτες και να υποστηρίξουμε τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καλώντας την πολωνική κυβέρνηση να αναστοχαστεί τις πολιτικές επιλογές της. Γι’ αυτό το λόγο, υπερψήφισα το παρόν ψήφισμα.

Pytania pisemne

Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.)

**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie przestrzegania praw człowieka i praw religijnych w Turcji

12-09-2016 P8_DCL(2016)0101 Wygasła
Eva KAILI Kostas CHRYSOGONOS Sofia SAKORAFA Maria SPYRAKI Manolis KEFALOGIANNIS Eleni THEOCHAROUS Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI Theodoros ZAGORAKIS Demetris PAPADAKIS Nikos ANDROULAKIS
Data otwarcia : 12-09-2016
Termin : 12-12-2016
Liczba sygnatariuszy : 35 - 13-12-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie obrony wolności słowa i praw człowieka w Turcji

12-09-2016 P8_DCL(2016)0090 Wygasła
Kostas CHRYSOGONOS Manolis KEFALOGIANNIS Takis HADJIGEORGIOU Costas MAVRIDES Martina MICHELS Eleni THEOCHAROUS Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI Renate SOMMER Eva KAILI Sofia SAKORAFA
Data otwarcia : 12-09-2016
Termin : 12-12-2016
Liczba sygnatariuszy : 50 - 13-12-2016

Oświadczenia

Oryginał podpisanego/ datowanego oświadczenia zarchiwizowany przez Parlament Europejski.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg