Johan VAN OVERTVELDT : Strona główna 

Przewodniczący 

Komisja Budżetowa 

Członek 

CPCO  
Konferencja Przewodniczących Komisji 
Komisja Gospodarcza i Monetarna 

Zastępstwo 

Komisja Transportu i Turystyki 

Ostatnie prace 

Alarmująca sytuacja klimatyczna i środowiskowa (RC-B9-0209/2019, B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019, B9-0218/2019, B9-0220/2019) NL  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu w 2019 r. (COP25) (B9-0174/2019) NL  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Procedura budżetowa 2020: wspólny projekt (A9-0035/2019 - Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial) NL  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt