Ramona STRUGARIU : Strona główna 

Wiceprzewodnicząca 

Delegacja do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Mołdawia 

Członkini 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest 

Zastępstwo 

Komisja Kontroli Budżetowej 
Komisja Petycji 
Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja 

Ostatnie prace 

Tureckie operacje wojskowe w północno-wschodniej Syrii i ich następstwa (RC-B9-0123/2019, B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0126/2019, B9-0127/2019, B9-0128/2019, B9-0129/2019, B9-0133/2019) RO  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt