Annika BRUNA Annika BRUNA
Annika BRUNA

Grupa Tożsamość i Demokracja

Członkini

Francja - Rassemblement national (Francja)

Data urodzenia : , Versailles

Strona główna Annika BRUNA

Członkini

FEMM
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
D-BY
Delegacja do spraw stosunków z Białorusią

Zastępstwo

ENVI
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
D-US
Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
D-CA
Delegacja do spraw stosunków z Kanadą

Ostatnie prace

Priorytety UE na 64. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet (debata) FR

12-02-2020 P9_CRE-PROV(2020)02-12(3-434-0000)
Wkład do debat parlamentarnych

Dobrostan zwierząt a Nowy Zielony Ład

10-02-2020 O-000016/2020 Komisja
Pytania ustne

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg