Jörg MEUTHEN Jörg MEUTHEN
Jörg MEUTHEN

Grupa Tożsamość i Demokracja

Wiceprzewodniczący

Niemcy - Alternative für Deutschland (Niemcy)

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania Jörg MEUTHEN

Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Projekt budżetu korygującego nr 1 do budżetu ogólnego na 2020 r.: Pomoc dla Grecji w związku ze zwiększoną presją migracyjną – Działania natychmiastowe w związku z pandemią COVID-19 – Wsparcie na odbudowę po trzęsieniu ziemi w Albanii – Inne korekty DE

17-04-2020

Hier habe ich mich enthalten, weil ich das auf diese Weise nicht unterstützen kann.

Projekt budżetu korygującego nr 2 do budżetu ogólnego na 2020 r.: Udzielenie wsparcia państwom członkowskim w sytuacji nadzwyczajnej i wzmocnienie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności/rescEU w odpowiedzi na epidemię Covid-19 DE

17-04-2020

Hier habe ich dafür gestimmt, weil ich es für richtig halte.

Uruchomienie instrumentu elastyczności na 2020 r.: migracja, napływ uchodźców i zagrożenia bezpieczeństwa; działania natychmiastowe w związku z pandemią COVID-19; zwiększenie środków na Prokuraturę Europejską (C9-0092/2020) DE

17-04-2020

Hier habe ich mich enthalten, weil ich hier indifferent bin.

Uruchomienie instrumentu elastyczności na 2020 r.: migracja, napływ uchodźców i zagrożenia bezpieczeństwa; działania natychmiastowe w związku z pandemią COVID-19; zwiększenie środków na Prokuraturę Europejską (C9-0096/2020) DE

17-04-2020

Hier habe ich mich enthalten, weil ich hier indifferent bin.

Uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2020 r.: zapewnienie państwom członkowskim wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych i zasilenia Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności/rescEU dodatkowymi środkami w reakcji na pandemię COVID-19 DE

17-04-2020

Hier habe ich dafür gestimmt, weil ich es für richtig halte.

Środki specjalne mające na celu zapewnienie wyjątkowej elastyczności w wykorzystywaniu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w odpowiedzi na epidemię COVID-19 DE

17-04-2020

Hier habe ich dafür gestimmt, weil ich es für richtig halte.

Wprowadzenie środków specjalnych mających na celu zaradzenie kryzysowi związanemu z Covid-19 DE

17-04-2020

Hier habe ich dafür gestimmt, weil ich es für richtig halte.

Środki specjalne mające na celu łagodzenie skutków epidemii Covid-19 dla sektora rybołówstwa i akwakultury DE

17-04-2020

Hier habe ich mich enthalten, weil ich hier indifferent bin.

Wyroby medyczne (C9-0098/2020) DE

17-04-2020

Hier habe ich dafür gestimmt, weil ich es für richtig halte.

Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków DE

17-04-2020

Ich habe gegen B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0146/2020, B9-0147/2020 und B9-0148/2020 gestimmt, weil ich dies so nicht unterstützen kann. Ich habe für B9-0145/2020 gestimmt. weil ich dies genauso unterstütze. Ich habe mich bei B9-0149/2020 enthalten.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg