Romeo FRANZ : Strona główna 

Przewodniczący 

Delegacja do spraw stosunków z Bośnią i Hercegowiną oraz Kosowem 

Wiceprzewodniczący 

Komisja Kultury i Edukacji 

Członek 

CPDE  
Konferencja Przewodniczących Delegacji 

Zastępstwo 

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Albania 

Ostatnie prace 

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja III – Komisja i agencje wykonawcze  
- CULT_AD(2020)643224 -  
-
CULT 
Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 

Kontakt