Daniel COHN-BENDIT : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-1999 / 07-01-2002 : Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie - Członek
 • 08-01-2002 / 19-07-2004 : Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie - Współprzewodniczący

Partie krajowe 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Les Verts-Europe-Ecologie (Francja)

Przewodniczący 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Turcja

Deputowani 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Zagranicznych, Praw Czlowieka, Wspólnego Bezpieczenstwa i Polityki Obronnej
 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Konferencja Przewodniczących Delegacji
 • 08-01-2002 / 19-07-2004 : Konferencja Przewodniczących
 • 17-01-2002 / 01-09-2002 : Komisja Polityki Regionalnej, Transportu i Turystyki
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegacja do spraw stosunków ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO
 • 02-09-2002 / 19-07-2004 : Komisja Kultury, Młodzieży, Edukacji, Mediów i Sportu

Zastępstwo 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja Budzetowa
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Spraw Zagranicznych, Praw Człowieka, Wspólnego Bezpieczeństwa i Polityki Obronnej
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Spraw Konstytucyjnych

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne on the World Summit Information Society (WSIS) in Tunisia EN  
- P5_DCL(2003)0027 - Wygasła  
Marco CAPPATO , Daniel COHN-BENDIT  
Data otwarcia : 17-11-2003
Termin : 17-02-2004
Liczba sygnatariuszy : 95 - 17-02-2004
Oświadczenie pisemne on the violation of the fundamental rights of the people of Vietnam and respect for the rights of Montagnards EN  
- P5_DCL(2002)0015 - Wygasła  
Marco PANNELLA , Paulo CASACA , Daniel COHN-BENDIT , Chris DAVIES , Charles TANNOCK  
Data otwarcia : 23-09-2002
Termin : 23-12-2002
Liczba sygnatariuszy : 23 - 23-12-2002
Oświadczenie pisemne on the violation of the fundamental rights of the people of Vietnam and the release of religious leaders EN  
- P5_DCL(2002)0014 - Wygasła  
Marco PANNELLA , Paulo CASACA , Daniel COHN-BENDIT , Chris DAVIES , Charles TANNOCK  
Data otwarcia : 23-09-2002
Termin : 23-12-2002
Liczba sygnatariuszy : 27 - 23-12-2002