Frank VANHECKE Frank VANHECKE
Frank VANHECKE
Belgia

Data urodzenia : , Brugge

Siódma kadencja Parlamentu Frank VANHECKE

Grupy polityczne

 • 14-07-2009 / 08-11-2011 : Niezrzeszeni
 • 09-11-2011 / 30-06-2014 : Europa Wolności i Demokracji - Wiceprzewodniczący/Członek prezydium

Partie krajowe

 • 14-07-2009 / 05-12-2011 : Vlaams Belang (Belgia)
 • 06-12-2011 / 30-06-2014 : Onafhankelijk (Belgia)

Deputowani

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Rozwoju
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Australią i Nową Zelandią
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Rozwoju
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 01-07-2013 / 30-06-2014 : Komisja Kontroli Budżetowej

Zastępstwo

 • 16-07-2009 / 08-11-2011 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 16-09-2009 / 08-11-2011 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 09-11-2011 / 18-01-2012 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 09-11-2011 / 30-06-2014 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 19-01-2012 / 26-02-2013 : Komisja Kontroli Budżetowej

all-activities

Wkład do debat parlamentarnych

Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL

08-01-2014 CONT_AD(2014)521741 PE521.741v03-00 CONT
Jens GEIER

Pytanie(-a) parlamentarne

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Pytania do Prezydium, Konferencji Przewodniczących i kwestorów

Posłowie mogą przedkładać przewodniczącemu pytania dotyczące Prezydium, Konferencji Przewodniczących i kwestorów oraz zakresu ich obowiązków. Art. 32 ust. 2 Regulaminu

Oświadczenia

Oryginał podpisanego/ datowanego oświadczenia zarchiwizowany przez Parlament Europejski.