Josianne CUTAJAR : Strona główna 

Członkini 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 
Delegacja do spraw stosunków z Australią i Nową Zelandią 

Zastępstwo 

Komisja Transportu i Turystyki 
Komisja Rozwoju Regionalnego 
Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową 

Ostatnie prace 

Kontakt