Alice KUHNKE Alice KUHNKE
Alice KUHNKE

Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie

Wiceprzewodnicząca

Szwecja - Miljöpartiet de gröna (Szwecja)

Data urodzenia : , Malmö

Strona główna Alice KUHNKE

Członkini

LIBE
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
FEMM
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
D-TR
Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja

Zastępstwo

DMED
Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza

Ostatnie prace

Erytrea, sprawa Dawita Isaaka SV

08-10-2020 P9_CRE-PROV(2020)10-08(4-127-0000)
Wkład do debat parlamentarnych

OPINIA w sprawie wpływu zmiany klimatu na najsłabsze grupy ludności w krajach rozwijających się

02-10-2020 FEMM_AD(2020)650432 PE650.432v02-00 FEMM
Opinia(-e) jako sprawozdawca
Alice KUHNKE

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg