Tomas TOBÉ
Tomas TOBÉ

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Członek

Szwecja - Moderaterna (Szwecja)

Data urodzenia : , Gavle

Opinia(-e) jako sprawozdawca Tomas TOBÉ

Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa w instytucjach, organach, urzędach i agencjach Unii

01-03-2023 LIBE_AD(2023)739801 PE739.801v02-00 LIBE
Tomas TOBÉ

OPINIA w sprawie przyszłości stosunków handlowych między UE a Afryką

23-04-2022 DEVE_AD(2022)703264 PE703.264v02-00 DEVE
Tomas TOBÉ

Opinia dotycząca Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Seszeli oraz protokołu wykonawczego do tej umowy (na lata 2020–2026)

08-10-2020 DEVE_AL(2020)652292 PE652.292v02-00 DEVE
Tomas TOBÉ

Współpraca UE–Afryka w dziedzinie bezpieczeństwa w regionie Sahelu, Afryce Zachodniej i Rogu Afryki

02-06-2020 DEVE_AL(2020)650687 PE650.687v01-00 DEVE
Tomas TOBÉ

Opinia w sprawie umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Seszeli oraz protokołu wykonawczego do tej umowy (na lata 2020–2026)

26-05-2020 DEVE_AL(2020)652295 PE652.295v01-00 DEVE
Tomas TOBÉ

Opinia w sprawie zaleceń dotyczących negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

24-04-2020 DEVE_AL(2020)650471 PE650.471v02-00 DEVE
Tomas TOBÉ

Opinia w sprawie wytycznych dotyczących budżetu na rok 2021 – sekcja III

21-04-2020 DEVE_AL(2020)650368 PE650.368v01-00 DEVE
Tomas TOBÉ

OPINIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony

03-12-2019 DEVE_AD(2019)641171 PE641.171v02-00 DEVE
Tomas TOBÉ

OPINIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu

03-12-2019 DEVE_AD(2019)641172 PE641.172v02-00 DEVE
Tomas TOBÉ

OPINIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony

03-12-2019 DEVE_AD(2019)641207 PE641.207v02-00 DEVE
Tomas TOBÉ

Kontakt

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
08F358
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T06037
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex