Svenja HAHN : Strona główna 

Członkini 

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) 

Zastępstwo 

Komisja Handlu Międzynarodowego 
Delegacja do spraw stosunków z Australią i Nową Zelandią 

Ostatnie prace 

Svenja HAHN  
Svenja HAHN 

Na stronie EP NEWSHUB

Kontakt