Svenja HAHN Svenja HAHN
Svenja HAHN

Grupa Renew Europe

Członkini

Niemcy - Freie Demokratische Partei (Niemcy)

Data urodzenia : , Hamburg

Opinia(-e) jako sprawozdawca Svenja HAHN

Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie nowego planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym

12-11-2020 INTA_AD(2020)653833 PE653.833v02-00 INTA
Svenja HAHN

OPINIA w sprawie systemu odpowiedzialności cywilnej za sztuczną inteligencję

07-07-2020 IMCO_AD(2020)648381 PE648.381v02-00 IMCO
Svenja HAHN

OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020

03-09-2019 IMCO_AD(2019)639801 PE639.801v03-00 IMCO
Svenja HAHN

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg