Milan BRGLEZ Milan BRGLEZ
Milan BRGLEZ

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

Członek

Słowenia - Socialni demokrati (Słowenia)

Data urodzenia : ,

Życiorys Milan BRGLEZ

Wersja oryginalna : EN


Życiorys   (informacje opublikowane na wyłączną odpowiedzialność posła)

Ostatnia aktualizacja: 29/01/2020

Wykształcenie (uzyskane tytuły i dyplomy)

 • 1992 : Licencjat w dziedzinie nauk politycznych / stosunków międzynarodowych (praca licencjacka pt. „Immunitety i przywileje we współczesnym prawie dyplomatycznym i konsularnym – analiza porównawcza), Wydział Socjologii, Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu w Lublanie
 • 1996 : Magisterium w dziedzinie prawa międzynarodowego (praca magisterska pt. „Kodyfikacja współczesnego prawa dyplomatycznego”, Wydział Prawa Uniwersytetu w Lublanie.
 • 2006 : Doktorat (rozprawa doktorska pt. „Znaczenie niepozytywistycznych założeń epistemologicznych i realistycznych założeń ontologicznych dla teoretyzowania stosunków międzynarodowych i metodologii badawczych w dziedzinie stosunków międzynarodowych”), Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu w Lublanie

Kariera zawodowa

 • 1992 : Asystent dydaktyczny na Wydziale Stosunków Międzynarodowych, prowadzący zajęcia z zakresu polityki prawa międzynarodowego, stosunków dyplomatycznych i konsularnych oraz stosunków międzynarodowych
 • 2007 : Adiunkt i wykładowca, prowadzący zajęcia z zakresu stosunków dyplomatycznych i konsularnych, teorii stosunków międzynarodowych, wybranych zagadnień prawa międzynarodowego, wybranych zagadnień prawa dyplomatycznego oraz europejskiej ochrony praw człowieka
 • 2008 : Kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Nauk Społecznych (Uniwersytet w Lublanie)

Kariera polityczna

Funkcje sprawowane w parlamencie krajowym

 • 2014-2018 : Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Republiki Słowenii
 • 2018-2019 : Wiceprzewodniczący Komisji ds. Unii Europejskiej, członek Komisji Polityki Zagranicznej oraz Komisji Edukacji, Nauki, Sportu i Młodzieży

Funkcje sprawowane w instytucjach UE

 • 2019-... : Poseł do Parlamentu Europejskiego; członek Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) oraz Delegacji do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE–Rosja (D-RU); członek-zastępca Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) oraz Delegacji ds. Stosunków z Chińską Republiką Ludową (D-CN)

Inna działalność

 • 1996-2019 : (Współ)autor 11 artykułów naukowych, pięciu rozdziałów monografii i czterech monografii naukowych
 • 1999-2019 : (Współ)promotor prac doktorskich, magisterskich oraz ponad stu prac licencjackich
 • 2009-2014 : Członek Strategicznej Rady Spraw Zagranicznych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
 • 2011-2014 : Wiceprzewodniczący Słoweńskiego Czerwonego Krzyża
 • 2019-... : Przewodniczący Słoweńskiego Związku Szachowego

Odznaczenia

 • Nagroda im. Prešerena przyznana przez Wydział Socjologii, Nauk Politycznych i Dziennikarstwa za pracę licencjacką pt. „Immunitety i przywileje we współczesnym prawie dyplomatycznym i konsularnym – analiza porównawcza”
 • Nagroda im. Zorego za pracę magisterską pt. „Kodyfikacja współczesnego prawa dyplomatycznego”
 • Nagroda wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu w Lublanie za najlepszą rozprawę doktorską w 2006 r.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg