Milan BRGLEZ : Strona główna 

Członek 

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 
Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja 

Zastępstwo 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową 

Ostatnie prace 

Kontakt