Milan BRGLEZ Milan BRGLEZ
Milan BRGLEZ

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

Członek

Słowenia - Socialni demokrati (Słowenia)

Data urodzenia : ,

Strona główna Milan BRGLEZ

Członek

EMPL
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
D-RU
Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja

Zastępstwo

ENVI
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
D-CN
Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową

Ostatnie prace

Orzeczenie w sprawie zakazu aborcji w Polsce

20-11-2020 P-006345/2020 Komisja
Pytania pisemne

Program działań Unii w dziedzinie zdrowia na lata 2021–2027 („Program UE dla zdrowia”) (A9-0196/2020 - Cristian-Silviu Buşoi) SL

13-11-2020
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Resolucija Parlamenta o novem programu za zdravje EU pomeni skupni odziv Unije na pomanjkljivosti in anomalije zdravstvenih sistemov v Evropi, ki so prišli v času pandemije še toliko bolj do izraza in imeli bistvene posledice na zdravje in dobrobit Evropejcev. Pozdravljam dejstvo, da nov predlog programa za zdravje dodatno krepi pristojnosti in zmogljivosti Unije na kritičnih področjih upravljanja čezmejnih groženj javnemu zdravju, zagotavljanja zalog in dostopnosti oziroma cenovne ugodnosti zdravil ter krepitev zdravstvenih sistemov EU. V tej luči tudi posebej pozdravljam rezultat pogajanj med Svetom in Parlamentom, ki so potekala ob robu tokratnega plenarnega zasedanja, pri čemer je ob vztrajnosti pogajalcev Evropskega parlamenta bil dosežen dogovor o trikratnem povišanju postavke za program zdravja Unije na 5,1 milijard evrov od začetnega predloga Sveta v višini 1,7 milijard. Verjamem, da tak dogovor še dodatno utrjuje zavedanje držav članic o pomenu krepitve ukrepov na ravni Unije za dopolnitev nacionalnih politik na področju javnega zdravja v okviru pravnih zmožnosti, ki jih opredeljuje pogodbeni okvir EU. Iz naštetih razlogov in ker verjamem, da narava izzivov, s katerimi se sooča Unija, zahteva primerno stopnjo nadaljnje integracije in harmonizacije na relevantnih področjih, če želimo zagotoviti učinkovit odziv tudi na zdravstvene krize, ki jih je možno pričakovati v bodoče, sem resolucijo podprl.

Wpływ środków stosowanych w odpowiedzi na pandemię COVID-19 na demokrację, praworządność i prawa podstawowe (B9-0343/2020) SL

13-11-2020
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Glasoval sem za resolucijo, ki opozarja na vpliv ukrepov proti Covid-19 na demokracijo, pravno državo in temeljne pravice. Aktualna pandemija ter ukrepi za njeno obvladovanje nujno posegajo v življenje v demokratični družbi ter temeljne pravice. V situacijah višje sile, kot je pojav pandemije, je omejevanje posameznih človekovih pravic legitimno sredstvo za zavarovanje temeljnih pravic, začenši z življenjem in zdravjem, najbolj ranljivih članov družbe. Tovrstna izjema pri omejevanju posameznih pravic ali pri njihovi začasni razveljavitvi je nenazadnje predvidena v samih ključnih pravnih instrumentih človekovih pravic, vključno s 15. členom Evropske konvencije o človekovih pravicah. Za čas trajanja vojne ali izrednih razmer je možno omejiti ali celo začasno razveljaviti večino pravic, vendar zgolj v nujnem obsegu ter pod pogojem nediskriminacije. Resolucija pravočasno in s potrebno mero kritičnosti opozarja na nevarnost ter dejansko prisotnost omejevanja temeljnih pravic (svobode gibanja, zbiranja in združevanja, zasebnosti in varstva podatkov itd.) v državah članicah, pogosto brez ustreznih pravnih podlag, nesorazmerno ter v neskladju s ciljem obvladovanja pandemije Covid-19 in načelom prepovedi diskriminacije. Zaradi nepopravljivih posledic za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice, ki jih imajo lahko tovrstne prakse, vidim kot ključen poziv Komisiji, da spremlja ter usklajuje ukrepanje držav članic ter ustrezno ukrepa za zavarovanje temeljnih vrednot EU.

Milan BRGLEZ
Milan BRGLEZ

Na stronie EP NEWSHUB

Čestitke @DejanVercic. https://t.co/zMJbtyD02c 

RT @EP_Slovenija: Kako deluje 🇪🇺@Europarl_SL v 24 jezikih💬 in zakaj je pomembno, da uradni jeziki EU, vključno s slovenščino🇸🇮, uživajo enakopravnost🤝? Z učitelji🧑🏼‍🏫 mentorji programa #EPAS smo prisluhnili odličnemu👌🏻 predavanju vodje direktorata EP za prevajanje Valterja Mavriča👏🏻. Hvala vsem! https://t.co/rVZcSfoUcp 

Čestitke za izvolitev @MatejTonin, čestitke tudi drugim izvoljenim članom vodilnih organov @NovaSlovenija. https://t.co/pg6jCnDXzL 

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg