Milan BRGLEZ Milan BRGLEZ
Milan BRGLEZ

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

Członek

Słowenia - Socialni demokrati (Słowenia)

Data urodzenia : ,

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca Milan BRGLEZ

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie wpływu zmiany klimatu na najsłabsze grupy ludności w krajach rozwijających się

09-07-2020 ENVI_AD(2020)650533 PE650.533v02-00 ENVI
Mick WALLACE

OPINIA w sprawie wdrażania krajowych strategii integracji Romów: zwalczanie negatywnych postaw wobec osób pochodzenia romskiego w Europie

29-06-2020 EMPL_AD(2020)650564 PE650.564v02-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg