Irena JOVEVA Irena JOVEVA
Irena JOVEVA

Grupa Renew Europe

Członkini

Słowenia - Lista Marjana Šarca (Słowenia)

Data urodzenia : ,

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania Irena JOVEVA

Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Konektywność i stosunki UE–Azja (A9-0269/2020 - Reinhard Bütikofer) SL

21-01-2021

Glasovala sem za resolucijo Evropskega parlamenta o povezljivosti in odnosih med EU in Azijo, saj je pandemija covid-19 izpostavila tako slabosti kot prednosti evropskega in globalnega omrežja povezljivosti. Med Evropo in Azijo je precejšen gospodarski potencial, ki žal zaradi pomanjkanja fizične in digitalne infrastrukture ostaja neizkoriščen.
Povezljivost kot temeljna usmeritev Evropske unije je globoko zasidrana v pristopu EU k domačim in mednarodnim izzivom ter igra ključno vlogo v geopolitičnih odnosih. Parlament z resolucijo poziva k oblikovanju globalne strategije povezovanja EU kot razširitev sedanje strategije povezovanja med EU in Azijo, da bi okrepili vlogo EU kot resnično nepogrešljivega geopolitičnega in gospodarskega akterja. Strategija o povezljivosti mora celovito obravnavati širok spekter političnih, ekonomskih, kulturnih, trajnostnih in varnostnih razsežnosti, ki temeljijo na temeljnih vrednotah EU.

Środki na rzecz odbudowy zasobów powyżej maksymalnego podtrzymywalnego połowu (A9-0264/2020 - Caroline Roose) SL

21-01-2021

Glasovala sem za resolucijo Evropskega parlamenta na temo Več rib v morju? Ukrepi za spodbujanje obnove staležev nad raven največjega trajnostnega donosa, vključno z območji obnove ribjih staležev in morskimi zavarovanimi območji. Ker je skupna ribiška politika namenjena zagotavljanju, da so ribolovne dejavnosti in dejavnosti akvakulture dolgoročno okoljsko trajnostne in upravljane na način, ki je skladen s cilji doseganja gospodarskih in socialnih koristi ter koristi zaposlovanja ter prispevanja k zanesljivi preskrbi s hrano, so zaščitena morska območja eden ključnih elementov za zaščito morskih ekosistemov in biotske raznovrstnosti.
Evropska unija je sicer dosegla napredek in uresničila cilj, da zaščiti 10% evropskih voda, vendar je potrebno mrežo morskih zavarovanih območij še razširiti in izboljšati njeno upravljanje. Morska zavarovana območja zagotavljajo velike socialno-ekonomske koristi, zlasti za obalne skupnosti ter sektor ribištva in turizma, opravljajo tudi ključne ekološke funkcije za razmnoževanje ribjih staležev. Marsikateri okoljski, med njimi podnebne spremembe, kot nekateri človeški dejavniki ogrožajo obnovitev in ohranjanje ribjih staležev na trajnostni ravni. Zato pozivamo k hitrem in odločnem ukrepanju za ohranitev zdravih morskih organizmov, habitatov in ekosistemov ter izboljšanju upravljanja ribištva za odpravo prelova, ki ga bomo dosegli z boljšim modelom za optimizacijo upravljanja in izkoriščanja ribolova.

Aresztowanie Aleksieja Nawalnego (B9-0090/2021, B9-0091/2021, B9-0092/2021, B9-0093/2021, B9-0094/2021, B9-0095/2021) SL

21-01-2021

Glasovala sem za resolucijo Evropskega parlamenta o aretaciji Alekseja Navalnega s katero smo pozvali k takojšnji in brezpogojni izpustitvi Alekseja Navalnega in vseh drugih oseb, pridržanih zaradi njegove vrnitve v Rusijo, bodisi novinarje, člane njegove ekipe ali državljane, ki so mu izkazali podporo. Obsojamo vsa nadlegovanja, ustrahovanja, nasilja in zatiranja političnih nasprotnikov, pridržanje gospoda Navalnega je zgolj kaplja čez rob. Rusko federacijo pozivamo, da preneha z omenjenimi aktivnostmi ter se osredotoči na temeljito, pregledno in nepristransko preučitev poskusa atentata na Alekseja Navaljnega in pred sodišče privede odgovorne.
Države članice EU smo pozvali, da glede te zadeve zavzamejo odločno držo in znatno okrepijo omejevalne ukrepe EU do Rusije, tako da med drugim sankcionirajo posameznike in subjekte, ruske oligarhe povezane z režimom in člane ožjega kroga predsednika Putina, ki so sodelovali pri odločitvi o aretaciji Navalnega. Dodatni omejevalni ukrepi bi lahko bili sprejeti tudi v skladu z novo strategijo za odnose EU z Rusijo ter novim režimom EU za globalne sankcije glede človekovih pravic. Hkrati smo jih pozvali naj kritično pretehtajo sodelovanje z Rusijo v različnih zunanjepolitičnih forumih in pri projektih, kot je Severni tok 2, katerega gradnjo bi morala EU nemudoma ustaviti.

Najnowsze wydarzenia w Zgromadzeniu Narodowym Wenezueli (RC-B9-0056/2021, B9-0056/2021, B9-0060/2021, B9-0062/2021, B9-0064/2021, B9-0065/2021) SL

21-01-2021

Glasovala sem za resolucijo o nedavnem dogajanju v venezuelski narodni skupščini, saj lahko več razsežnostno krizo v Venezueli, ki vpliva na celotno regijo, reši zgolj trajnostna politična rešitev za demokratično pot naprej. Dokler v Venezueli ne bodo izvedli resnično svobodnih, verodostojnih, vključujočih, preglednih in popolnoma demokratičnih volitev, bomo šteli za edino legitimno demokratično predstavniško politično telo v državi narodno skupščino, izvoljeno decembra 2015, njenega predsednika Juana Guaidoja in pooblaščeno komisijo, ki jo vodi Guaido, saj so zadnji svobodni izraz Venezuelcev v volilnem procesu. Svet in države članice EU pozivamo, naj priznajo ustavno kontinuiteto legitimne državne skupščine Venezuele iz leta 2015 in zakonitega začasnega predsednika Venezuele Juana Guaida. Pomanjkanje jasne širše mednarodne podpore povzroča večje politične negotovosti s tem pa poglablja neželene posledice, od kratenja človekovih pravic, gospodarskih in finančnih nestabilnosti, migracijske in humanitarne krize.

Powszechny dostęp do godnych i przystępnych cenowo mieszkań (A9-0247/2020 - Kim Van Sparrentak) SL

21-01-2021

Glasovala sem za resolucijo Parlamenta o dostopu do dostojnih in cenovno dostopnih stanovanj za vse, saj v Uniji narašča število brezdomcev ter ljudi, ki si stanovanja težko privoščijo. Pravica do ustreznega stanovanja je temeljna človekova pravica, ki bi morala biti zapisana v nacionalno in evropsko zakonodajo. Zato pozivamo, da se na ravni EU uvedejo minimalne obvezne zahteve za bivalne domove, ki vključujejo zdravo kakovost zraka v zaprtih prostorih, dostop do čiste in kakovostne pitne vode, ustrezne sanitarne in higienske prostore, pa tudi priključek na kanalizacijo in vodovodna omrežja. Na države članice ter regionalne in lokalne oblasti apeliramo, naj uvedejo zakonske določbe za zaščito pravic najemnikov in lastnikov. Stanovanje se šteje za dostopno, če preostali proračun stanovalca vsaj zadostuje za kritje drugih bistvenih izdatkov. Medtem ko je ta prag trenutno določen na 40%, več kot četrtina evropskih najemnikov v komercialnih stanovanjih porabi večji odstotek dohodka za najemnino, pri čemer povprečne najemnine nenehno naraščajo.
Nenazadnje smo v resoluciji opozorili na ekspanzivno rast kratkoročnih počitniških najemov, ki s trga odstranjujejo stanovanja in s tem zvišujejo cene, kar lahko bistveno oteži življenje v mestnih in turističnih središčih.

Prawo do bycia offline (A9-0246/2020 - Alex Agius Saliba) SL

21-01-2021

Glasovala sem za resolucijo Evropskega parlamenta s priporočili Komisiji o pravici do odklopa. Živimo v času, kjer se za delovne namene uporablja vse več digitalnih orodij kar pa je privedlo do kulture stalne povezanosti, ki je zabrisala meje med usklajevanjem poklicnega in zasebnega življenja delavcev. Pandemija covid-19 nas je prisilila na delo na daljav, vendar zaradi dolgih delovnikov in vse večje zahtevnosti prihaja do porasta primerov tesnobe, depresije, izgorelosti in drugih težav z duševnim in fizičnim zdravjem. Zato potrebujemo evropsko zakonodajo, ki bo delavcem, ki delajo na daljavo, zagotavljala pravico do digitalnega odklopa zunaj delovnega časa dela brez posledic.
Pravica do odklopa je temeljna pravica, ki delavcem zagotavlja, da zunaj delovnega časa ni potrebno odgovarjati na z delom povezane klice, e-pošto in sporočila. Države članice spodbujamo, da sprejmejo vse potrebne ukrepe, da bodo delavci to pravico lahko uveljavljali. Zagotoviti morajo tudi, da delodajalci delavcev zaradi tega ne bodo diskriminirali, kritizirali, odpuščali ali jim kako drugače škodovali.

Zmiany w unijnym wykazie rajów podatkowych (B9-0052/2021) SL

21-01-2021

Glasovala sem za resolucijo Evropskega parlamenta o reformi seznama davčnih oaz EU, s katero se v Parlamentu zavzemamo za spremembo sistema, ki se uporablja za pripravo seznama EU o davčnih oazah. Seznam davčnih oaz EU predstavlja velik napredek v boju proti davčnim utajam po vsem svetu, vendar je trenutno precej ohlapen, neučinkovit in poln pomanjkljivosti. Vse tretje države je potrebno obravnavati in preverjati po enakih merilih, sedanji seznam kaže nasprotno. Te pomisleke povečuje pomanjkanje preglednosti, s katero je sestavljen in posodobljen.
Odločno obsojamo nedavno odstranitev Kajmanskih otokov s seznama in pozivamo k večji preglednosti, doslednosti, nepristranskosti ter strožjim kriterijem uvrstitve na seznam. Odstranitev s črnega seznama ne bi smela biti rezultat samo popravljanja davčnega sistema, zato morajo biti strožja tudi merila za pregled in črtanje. Če pa se osredotočamo na druge, se moramo tudi sami pogledati v ogledalo, saj so države EU odgovorne za 36% davčnih oaz. Države članice EU bi bilo treba pregledati ali imajo kakršnekoli značilnosti davčne oaze, tiste, ki imajo primere prekrškov, pa bi bilo treba prav tako šteti za davčne oaze.

Łagodzenie skutków trzęsień ziemi w Chorwacji (RC-B9-0057/2021, B9-0057/2021, B9-0058/2021, B9-0059/2021, B9-0061/2021, B9-0063/2021) SL

21-01-2021

Podprla sem resolucijo Evropskega parlamenta omilitvi posledic potresov na Hrvaškem, ki sta jo v preteklem letu močno prizadela dva hujša potresa. Zadnji z močjo 6,4 stopnje, ki je usmrtil več ljudi in povzročil veliko škodo na številnih domovih in infrastrukturi v okolici mesta Petrinja. 15 držav, tudi Slovenija, je poslalo takojšnjo pomoč. Pozdravljamo izkazano solidarnost držav članic, institucij EU in mednarodne skupnosti prek EU mehanizma civilne. Hrvaške oblasti so pod precejšnjim finančnim pritiskom, izjemno resne razmere na prizadetih območjih pa lahko vodijo do nepopravljivega upada prebivalstva z uničujočimi socialnimi in ekonomskimi posledicami.
Z resolucijo pozivamo k hitri razdelitvi finančne in drugih pomoči, da se omogoči hitro okrevanje na prizadetih območjih. Evropska komisija naj bi skupaj z drugimi evropskimi in hrvaškimi institucijami zmanjšala administrativne zahteve za dostop do pomoči in podpore ljudem na terenu. Hrvaške oblasti spodbujamo, naj zagotovijo, da bodo dela ustrezala zahtevam za potresno odporne zgradbe in infrastrukturo ter naj uporabijo najboljše strokovne prakse in strokovno znanje drugih držav članic. Za okrevanje po hudih potresih je treba veliko časa, zato apeliramo, da se to upošteva pri reviziji Evropskega solidarnostnega sklada (EUSF), da se zagotovi dovolj časa za črpanje sredstev prek trenutnih rokov za prijavo.

Perspektywa płci w okresie kryzysu związanego z COVID-19 oraz w okresie pokryzysowym (A9-0229/2020 - Frances Fitzgerald) SL

21-01-2021

Glasovala sem za resolucijo Parlamenta o vidiku enakosti spolov v obdobju krize zaradi COVID-19 in obdobju po krizi. Pandemija covid-19 je nesorazmerno bolj prizadela ženske na socialno-ekonomskem področju, vključno z njihovimi dohodki in stopnjami zaposlenosti, kar lahko dodatno poveča neenakost med spoloma in diskriminacijo na trgu dela, zato pozivamo države članice, naj v svoje nacionalne načrte za okrevanje in odpornost vključijo poglavje s ciljno usmerjenimi ukrepi za izboljšanje enakosti spolov. Vse države članice bi mogle ratificirati Istanbulsko konvencijo, nasilje nad ženskami pa dodati na seznam kaznivih dejanj EU.
Komisija naj razvije protokol EU za nasilje nad ženskami v kriznih razmerah, ki bi vključeval storitve za zaščito žrtev ter hkrati predlaga direktivo za boj proti vsem oblikam nasilja na podlagi spola.

Europejska strategia na rzecz równouprawnienia płci (A9-0234/2020 - Maria Noichl) SL

21-01-2021

Glasovala sem za resolucijo Evropskega parlamenta o strategiji EU za enakost spolov. Pozdravljamo namero Komisije, da predlaga ukrepe za doseganje ciljev Istanbulske konvencije, če bodo nekatere države članice še naprej blokirale njeno ratifikacijo. Zavzemamo se tudi za okvirno direktivo EU za preprečevanje in boj proti vsem oblikam nasilja na podlagi spola.
Strategija EU za enakost spolov in njeni predlagani ukrepi so hitrejša pot do enakosti moških in žensk. Prav tako krepi naše stališče glede odziva na kratenje pravice žensk v nekaterih državah članicah, zlasti glede pravic do splava na Poljskem, pa tudi zaradi sprejete reforme, ki napada pravice pripadnikov LGBT+ skupnosti na Madžarskem. Zato smo pozvali k nenehnemu spremljanju stanja pravic žensk in enakosti spolov, vključno z dezinformacijami in regresivnimi pobudami v vseh državah članicah, ter k alarmnemu sistemu, ki bo poudarjal, kdaj so pravice odvzete. Pravna država v Evropi lahko obstaja le z enakostjo spolov - brez nje demokracija zaostaja.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg