Erik MARQUARDT : Strona główna 

Wiceprzewodniczący 

Komisja Rozwoju 
Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku 

Członek 

Delegacja do spraw stosunków z Afganistanem 

Zastępstwo 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
Delegacja do spraw stosunków z Irakiem 
Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza 

Ostatnie prace 

Kontakt