Jutta PAULUS : Strona główna 

Członkini 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
Delegacja do spraw stosunków z Japonią 

Zastępstwo 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 
Komisja Transportu i Turystyki 
Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Albania 
Delegacja do spraw stosunków z Kanadą 

Kontakt