Christine ANDERSON Christine ANDERSON
Christine ANDERSON

Grupa Tożsamość i Demokracja

Członkini

Niemcy - Alternative für Deutschland (Niemcy)

Pytania wymagające odpowiedzi na piśmie (z odpowiedziami) Christine ANDERSON

Pytania pisemne

Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg