Magdalena ADAMOWICZ
Magdalena ADAMOWICZ

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Członkini

Polska - Independent (Polska)

Strona główna Magdalena ADAMOWICZ

Przewodnicząca

D-ZA
Delegacja do spraw stosunków z Republiką Południowej Afryki

Członkini

CPDE
Konferencja Przewodniczących Delegacji
TRAN
Komisja Transportu i Turystyki
LIBE
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Zastępstwo

JURI
Komisja Prawna
DACP
Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE

Ostatnie prace

Opinia w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych (wersja przekształcona)

12-09-2023 JURI_AL(2023)752960 PE752.960v01-00 JURI
Opinia(-e) jako sprawozdawca
Magdalena ADAMOWICZ

Opinia w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawnej ochrony wzorów (wersja przekształcona)

12-09-2023 JURI_AL(2023)752970 PE752.970v01-00 JURI
Opinia(-e) jako sprawozdawca
Magdalena ADAMOWICZ

Opinia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków dotyczących przywozu, wywozu i tranzytu broni palnej, jej istotnych komponentów oraz amunicji, i wdrażającego art. 10 Protokołu Narodów Zjednoczonych przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej (protokół NZ w sprawie broni palnej) (wersja przekształcona)

11-09-2023 JURI_AL(2023)752959 PE752.959v01-00 JURI
Opinia(-e) jako sprawozdawca
Magdalena ADAMOWICZ

Kontakt

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
13E158
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T10046
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex