Marek BELKA Marek BELKA
Marek BELKA

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

Członek

Polska - Sojusz Lewicy Demokratycznej (Polska)

Data urodzenia : , Łódź

Strona główna Marek BELKA

Członek

ECON
Komisja Gospodarcza i Monetarna
FISC
Podkomisja do Spraw Podatkowych
D-US
Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi

Zastępstwo

INTA
Komisja Handlu Międzynarodowego
DCAM
Delegacja do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej

Ostatnie prace

Konkluzje z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–21 lipca 2020 r. (ciąg dalszy debat)

23-07-2020 P9_CRE-PROV(2020)07-23(1-086-0000)
Wkład do debat parlamentarnych

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

26-06-2020 ECON_AD(2020)650729 PE650.729v03-00 ECON
Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca
Henrike HAHN

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg