Robert BIEDROŃ Robert BIEDROŃ
Robert BIEDROŃ

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

Członek

Polska - Wiosna (Polska)

Asystenci Robert BIEDROŃ

Asystenci akredytowani

Jakub Stanislaw RATAJCZAK
Monika Jolanta SIKORA

Asystenci akredytowani (grupa)

Beata Roza BORKOWSKA

Asystenci krajowi

Agata DIDUSZKO-ZYGLEWSKA
Patryk Tomasz JANCZEWSKI
Lukasz Michal RYDZIK
Maurycy SZYMANSKI
Barbara WISNIEWSKA

Usługodawcy

Filip KONOPCZYNSKI
Przemyslaw KRYSIAK

Upoważnieni płatnicy

KSIEGOWOSC NGO PLUS SPOLKA ZOO

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg