Robert BIEDROŃ Robert BIEDROŃ
Robert BIEDROŃ

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

Członek

Polska - Wiosna (Polska)

Pytania wymagające odpowiedzi na piśmie (z odpowiedziami) Robert BIEDROŃ

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg