Stéphane SÉJOURNÉ : Strona główna 

Przewodniczący 

Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem 

Członek 

CPDE  
Konferencja Przewodniczących Delegacji 
Komisja Prawna 
Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego 

Zastępstwo 

Komisja Gospodarcza i Monetarna 
Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Meksyk 

Ostatnie prace 

Przystąpienie UE do konwencji stambulskiej i inne środki przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć (B9-0224/2019, B9-0225/2019, B9-0226/2019) FR  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Wybór Komisji FR  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt