Stéphane SÉJOURNÉ : Strona główna 

Przewodniczący 

Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem 

Członek 

CPDE  
Konferencja Przewodniczących Delegacji 
Komisja Prawna 
Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego 

Zastępstwo 

Komisja Gospodarcza i Monetarna 
Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Meksyk 

Kontakt