Jarosław DUDA
Jarosław DUDA

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Członek

Polska - Platforma Obywatelska (Polska)

Data urodzenia : , Wroclaw

Strona główna Jarosław DUDA

Członek

EMPL
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
D-UA
Delegacja do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Ukraina
DEPA
Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest

Zastępstwo

PETI
Komisja Petycji
D-ME
Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Czarnogóra

Ostatnie prace

Ograniczenie nierówności i wspieranie włączenia społecznego w czasach kryzysu z myślą o dzieciach i ich rodzinach (A9-0360/2023 - Sandra Pereira)

21-11-2023
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Szanowni Państwo,
Glosowalem za przyjeciem Sprawozdania poniewaz uwazam, że dzieci są najważniejszym bogactwem Europy. Jeśli chcemy budować społeczeństwo włączające, zaangażowane, solidarne musimy zainwestować w ich dobrostan.
Zapewnienie dzieciom dobrych warunków rozwoju, zdrowego odżywiania, równego dostępu do opieki, edukacji, usług zdrowotnych jest absolutną koniecznością. W 2022 roku co czwarte dziecko było zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym! To szokujący wskaźnik, który powinien skłonić zarówno Unię Europejską jak i władze wszelkich szczebli do niezwłocznego podjęcia działań.
Złe warunki życia, dyskryminacja, izolacja, przemoc mogą wyrządzić nieodwracalne szkody i zaważyć na całym życiu. Dzieci, które dorastają w ubóstwie często mają trudności w szkole, a później w uzyskaniu satysfakcjonującej pracy i pozycji społecznej. Ich zdrowie psychiczne i fizyczne jest zagrożone, dodatkowo mają ograniczony dostęp do opieki zdrowotnej.
Dzieci dotknięte niepełnosprawnością wciąż napotykają na bariery w dostępie do opieki, przedszkoli i szkól, różnego rodzaju aktywności, w których mogą uczestniczyć razem z innymi dziećmi i rozwijać swoje talenty i umiejętności.
Ponadto, obserwujemy pogarszający się stan zdrowia psychicznego dzieci. Uważam, że jeżeli dziś nie uznamy zapobiegania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci za priorytet Unii Europejskiej, jeśli nie zainwestujemy w opiekę zdrowotną, edukację, właściwe żywienie i ogólny dobrostan dzieci to nie mamy szans na rozwój społeczny i gospodarczy Europy. Dlatego apeluję o podjęcie strategicznych działań na rzecz dzieci.

Zdrowie psychiczne w pracy (debata)

18-10-2023 P9_CRE-PROV(2023)10-18(3-442-5000)
Wkład do debat parlamentarnych

Sprawozdanie Komisji za rok 2022 dotyczące Czarnogóry (A9-0277/2023 - Tonino Picula)

18-10-2023
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

. – Głosowałem za przyjęciem sprawozdania w sprawie postępów Czarnogóry w 2022 r., ponieważ uważam, że to dobry i kompleksowy dokument. Cieszę się, że w sprawozdaniu doceniony został fakt długoletniego zaangażowania Czarnogóry na rzecz członkostwa w Unii Europejskiej. Gratuluję rządowi Czarnogóry pełnego dostosowania się do polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, w tym do wszystkich sankcji przyjętych w następstwie rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie.
Chciałbym jednocześnie wyrazić zaniepokojenie utrzymującą się dyskryminacją osób z niepełnosprawnościami oraz niespójnością między przepisami krajowymi a Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Mam nadzieję, że obecnie trwająca reforma systemu orzekania o niepełnosprawności przyczyni się do zwiększenia udziału osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym.

Kontakt

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
13E210
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T10052
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex