Tomasz FRANKOWSKI Tomasz FRANKOWSKI
Tomasz FRANKOWSKI

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Członek

Polska - Platforma Obywatelska (Polska)

Data urodzenia : , Białystok

Asystenci Tomasz FRANKOWSKI

Asystenci akredytowani

Katarzyna BINIASZCZYK
Mateusz BORATYNSKI

Asystenci akredytowani (grupa)

Jakub KARWANSKI

Asystenci krajowi

Urszula LESZCZYNSKA-PISKORZ
Jacek NIEDZWIEDZKI
Marcin OLEDZKI
Piotr SERDYNSKI
Magdalena TOMASZEWSKA
Bogumila WARCABA

Usługodawcy

Aleksandra WARZYNSKA

Upoważnieni płatnicy

Malgorzata KUC

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg