Tomasz FRANKOWSKI Tomasz FRANKOWSKI
Tomasz FRANKOWSKI

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Członek

Polska - Platforma Obywatelska (Polska)

Data urodzenia : , Białystok

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca Tomasz FRANKOWSKI

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie nowej strategii dla europejskich MŚP

20-10-2020 TRAN_AD(2020)652524 PE652.524v03-00 TRAN
João FERREIRA

OPINIA zawierająca zalecenia dla Komisji w sprawie aktu prawnego o usługach cyfrowych: poprawa funkcjonowania jednolitego rynku

22-07-2020 CULT_AD(2020)648287 PE648.287v02-00 CULT
Petra KAMMEREVERT

OPINIA w sprawie aktu prawnego o usługach cyfrowych i związanych z nim kwestii z zakresu praw podstawowych

20-07-2020 CULT_AD(2020)648588 PE648.588v02-00 CULT
Petra KAMMEREVERT

OPINIA zawierającej zalecenia dla Komisji w sprawie aktu prawnego o usługach cyfrowych: dostosowanie przepisów prawa handlowego i cywilnego do podmiotów gospodarczych prowadzących działalność internetową

20-07-2020 CULT_AD(2020)648593 PE648.593v02-00 CULT
Petra KAMMEREVERT

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg