Nathalie COLIN-OESTERLÉ Nathalie COLIN-OESTERLÉ
Nathalie COLIN-OESTERLÉ

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Członkini

Francja - Les centristes (Francja)

Data urodzenia : , Ollioules

Dziewiąta kadencja parlamentarna Nathalie COLIN-OESTERLÉ

Grupy polityczne

  • 02-07-2019 ... : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członkini

Partie krajowe

  • 02-07-2019 ... : Les centristes (Francja)

Deputowani

  • 02-07-2019 ... : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
  • 02-07-2019 ... : Delegacja do spraw stosunków z Izraelem
  • 02-07-2019 ... : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza

Zastępstwo

  • 02-07-2019 ... : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg