Nathalie COLIN-OESTERLÉ Nathalie COLIN-OESTERLÉ
Nathalie COLIN-OESTERLÉ

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Członkini

Francja - Les centristes (Francja)

Data urodzenia : , Ollioules

Strona główna Nathalie COLIN-OESTERLÉ

Wiceprzewodnicząca

BECA
Komisja Specjalna ds. Walki z Rakiem

Członkini

ENVI
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
D-IL
Delegacja do spraw stosunków z Izraelem
DMED
Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza

Zastępstwo

LIBE
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Ostatnie prace

Pierwsza część głosowania (kontynuacja) FR

16-09-2020 P9_CRE-PROV(2020)09-16(3-117-0000)
Wkład do debat parlamentarnych

SPRAWOZDANIE w sprawie braku leków – jak poradzić sobie z narastającym problemem

22-07-2020 A9-0142/2020 PE650.394v02-00 ENVI
Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca
Nathalie COLIN-OESTERLÉ

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg