Nathalie COLIN-OESTERLÉ Nathalie COLIN-OESTERLÉ
Nathalie COLIN-OESTERLÉ

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Członkini

Francja - Les centristes (Francja)

Data urodzenia : , Ollioules

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg