Beata MAZUREK Beata MAZUREK
Beata MAZUREK

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

Członkini

Polska - Prawo i Sprawiedliwość (Polska)

Strona główna Beata MAZUREK

Wiceprzewodnicząca

DLAT
Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego

Członkini

IMCO
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
D-BR
Delegacja do spraw stosunków z Federacyjną Republiką Brazylii
DMER
Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem

Zastępstwo

EMPL
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
DACP
Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE

Ostatnie prace

Nowa europejska przestrzeń badawcza na rzecz badań naukowych i innowacji (B9-0370/2021)

08-07-2021
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

. – Zagłosowałam za przyjęciem rezolucji ponieważ jest ona ważnym wsparciem dla inwestycji w badania naukowe i innowacje oraz zachęca państwa członkowskie do większych wydatków publicznych za pośrednictwem Paktu na rzecz Badań Naukowych i Innowacji w Europie. Dzięki tym działaniom realne staje się osiągnięcie poziomu 3% PKB wydatków na innowacje do 2030 roku. Dodatkowo sprawozdanie zachęca państwa członkowskie do większego finansowania w badania naukowe i innowacje w dziedzinie czystych technologii energetycznych, które w związku z zieloną transformacją będą potrzebne całej Europie. Dodatkowo w rezolucji przedstawiono inne kwestie dotyczące Europejskiej Przestrzeni Badawczej tj. wyrównanie szans poprzez zmniejszenie luki badawczej między państwami członkowskimi oraz możliwość zakładania nowych przedsiębiorstw typu start-up i MŚP.

Przegląd makroekonomicznych ram legislacyjnych (A9-0212/2021 - Margarida Marques)

08-07-2021
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

. – Sprawozdanie przedstawia zalecenia Parlamentu Europejskiego dotyczące zbliżającego się przeglądu europejskich ram zarządzania gospodarczego. W porównaniu z początkowym projektem raportu, finalna wersja sprawozdania znacznie się poprawiła. Mowa jest w nim m.in. potrzebie prowadzenia polityki fiskalnej, reakcji politycznej na kryzys COVID-19 czy o zaleceniach w celu poprawy finansów publicznych. Niestety w dalszym ciągu sprawozdanie pozostaje niejasne, pozwala na różne interpretacje kilku kluczowych kwestii i nie zawiera ważnych poprawek naszej grupy politycznej. Dlatego też w końcowym głosowaniu nad sprawozdaniem postanowiłam wstrzymać się od głosu.

Naruszenia prawa UE i praw obywateli LGBTIQ na Węgrzech w wyniku zmiany ustawy przez węgierski parlament (B9-0412/2021, B9-0413/2021)

08-07-2021
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

. – Po raz kolejny Parlament Europejski skupia się na kwestiach, które pozostają w prerogatywach państw członkowskich. Nasi przyjaciele Węgrzy mają pełne prawo do ochrony wartości chrześcijańskich, na których fundamencie została zbudowana Europa. Dzieci i osoby nieletnie powinny być chronione przed nachalną propagandą seksualną. Rodzice mają święte prawo do decydowania o edukacji seksualnej swoich pociech. Nie ma naszej zgody na wywracanie świata do góry nogami. Matką jest kobieta, ojcem jest mężczyzna i nic tego nie zmieni. W końcowym głosowaniu nie mogłam zagłosować inaczej, jak za odrzuceniem tej szkodliwej rezolucji.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg