Beata MAZUREK Beata MAZUREK
Beata MAZUREK

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

Członkini

Polska - Prawo i Sprawiedliwość (Polska)

Strona główna Beata MAZUREK

Wiceprzewodnicząca

DLAT
Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego

Członkini

IMCO
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
D-BR
Delegacja do spraw stosunków z Federacyjną Republiką Brazylii
DMER
Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem

Zastępstwo

EMPL
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
DACP
Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE

Ostatnie prace

Przedstawienie programu prac prezydencji czeskiej (ciąg dalszy debaty)

06-07-2022 P9_CRE-PROV(2022)07-06(3-058-8750)
Wkład do debat parlamentarnych

Akt o rynkach cyfrowych (A9-0332/2021 - Andreas Schwab)

05-07-2022
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

. – Europa stoi przed wyzwaniem wejścia w zaawansowaną erę cyfryzacji. Głównym zadaniem jest rozwiązanie problemu ogromnych przedsiębiorstw świadczących „podstawowe usługi platform”. Tak zwani strażnicy to przedsiębiorstwa, które świadczą usługi takie jak przeglądarki, komunikatory czy media społecznościowe, które posiadają co najmniej 45 milionów użytkowników miesięcznie w samej UE oraz 10 tysięcy użytkowników rocznie.
Akt o rynkach cyfrowych daje nowe możliwości kontrolowania działań ogromnych podmiotów, a także nawiązania dwustronnej współpracy w celu eliminowania działań niezgodnych z przepisami. Nowe rozwiązania nakładają również obowiązek otworzenia się największych platform na współpracę z mniejszymi podmiotami. Możliwe będzie wymienianie wiadomości, połączenia wideo, wysyłanie plików pomiędzy różnymi aplikacjami.
Pozwoli to z jednej strony na rozwój mniejszych platform, chcących realnie konkurować z ogromnymi przedsiębiorstwami, a także umożliwi swobodny wybór wszystkim użytkownikom na korzystanie z aplikacji najbardziej dopasowanych do ich preferencji bez obaw o jakiekolwiek ograniczenia. Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, głosowałam za przyjęciem rezolucji.

Ubóstwo kobiet w Europie (A9-0194/2022 - Lina Gálvez Muñoz)

05-07-2022
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

. – UE jest wspólnotą, której jedną z nadrzędnych wartości jest równość wszystkich obywateli, bez względu na kraj pochodzenia, płeć, czy religię. O tę równość należy ponownie zadbać, aby przyświecające nam ideały nie stały się tylko pustymi sloganami. Obecnie jesteśmy świadkami narastającego zjawiska feminizacji ubóstwa. Liczba kobiet żyjących w ubóstwie jest większa niż liczba mężczyzn. Ponadto praca w sektorach zdominowanych przez kobiety jest gorzej opłacana niż w sektorach zdominowanych przez mężczyzn, czego przykładem może być sektor opieki w którym zatrudnionych jest blisko 70% kobiet a zarobki w nim były tematem podjętym podczas wcześniejszych debat.
Należy podjąć działania mające na celu walkę z tym zjawiskiem. Przyczyni się to nie tylko do propagowania zasady równości, ale i do zmniejszenia ogólnego ubóstwa społeczeństw. Należy jednak pamiętać, że specyfika feminizacji ubóstwa w każdym kraju członkowskim różni się i nie może zostać rozwiązana za pomocą identycznych środków. Wpływają na to takie czynniki jak polityka wewnętrzna danego państwa czy kultura społeczeństwa. Aby podjąć skuteczną walkę należy uwzględnić te czynniki, a nie przyjmować działania ogólnikowe, które nie mają szans przyniesienia rzeczywistych rezultatów. Biorąc pod uwagę wymienione argumenty, zdecydowałam wstrzymać się od głosu.

Kontakt

Bruxelles

Parlement européen
Bât. SOPHIE SCHOLL
05U005
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. SALVADOR DE MADARIAGA
G02045
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex