Irène TOLLERET Irène TOLLERET
Irène TOLLERET

Grupa Renew Europe

Członkini

Francja - Liste Renaissance (Francja)

Strona główna Irène TOLLERET

Członkini

REGI
Komisja Rozwoju Regionalnego
D-JP
Delegacja do spraw stosunków z Japonią

Zastępstwo

AGRI
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
FEMM
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
DPAL
Delegacja do spraw Stosunków z Palestyną
DMED
Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza

Ostatnie prace

Europejska strategia leśna – dalsze działania (debata) FR

06-10-2020 P9_CRE-PROV(2020)10-06(2-109-0000)
Wkład do debat parlamentarnych

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie instrumentu pożyczkowego na rzecz sektora publicznego w ramach mechanizmu sprawiedliwej transformacji

01-10-2020 REGI_AD(2020)658810 PE658.810v01-00 REGI
Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca
Cristina MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg