Irène TOLLERET Irène TOLLERET
Irène TOLLERET

Grupa Renew Europe

Członkini

Francja - Liste Renaissance (Francja)

Pytania wymagające odpowiedzi na piśmie (z odpowiedziami) Irène TOLLERET

Pytania pisemne

Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg