Radosław SIKORSKI Radosław SIKORSKI
Radosław SIKORSKI

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Członek

Polska - Platforma Obywatelska (Polska)

Data urodzenia : , Bydgoszcz

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca Radosław SIKORSKI

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie wdrożenia dyrektywy 2009/81/WE dotyczącej zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa oraz dyrektywy 2009/43/WE dotyczącej transferu produktów związanych z obronnością

11-12-2020 AFET_AD(2020)657437 PE657.437v02-00 AFET
Sven MIKSER

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg

Adres pocztowy

  • Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego
    ul. Długa 64/2
    biuro@radeksikorski.eu; Tel. 0048 885 544 660
    PL - 85-034 Bydgoszcz