Radosław SIKORSKI Radosław SIKORSKI
Radosław SIKORSKI

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Członek

Polska - Platforma Obywatelska (Polska)

Data urodzenia : , Bydgoszcz

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania Radosław SIKORSKI

Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Prawo do aborcji w Polsce (B9-0373/2020)

26-11-2020

Głosowałem za rezolucją w sprawie zakazu aborcji w Polsce, ponieważ podzielam oburzenie i frustrację milionów Polek i Polaków w związku z orzeczeniem tzw. Trybunału Konstytucyjnego, w którym uznano za niekonstytucyjny przepis ustawy z 1993 r. dopuszczający aborcję z uwagi na ciężkie wady lub nieuleczalną chorobę płodu zagrażające jego życiu.
Głosowałem „za”, ponieważ zgadzam się, iż wspomniane orzeczenie doprowadzi do wzrostu liczby niebezpiecznych aborcji, co w konsekwencji zagrozi życiu wielu Polek. Podzielam oburzenie dotyczące sposobu wprowadzenia tego zakazu przez partię rządzącą oraz perfidnie wybranego czasu pandemii, który z uwagi na obostrzenia i zakaz zgromadzeń miał uniemożliwić protesty, a który de facto je spotęgował.
Poparłem rezolucję, pomimo iż nie ze wszystkimi jej zapisami się zgadzam. Nie sposób jednak odrzucić europejskiego aktu solidarności z protestującymi w Polsce w obliczu fundamentalistycznej presji Ordo Iuris i Radia Maryja.
Chcę jednak podkreślić, iż kwestie aborcji należą do wyłącznej kompetencji państw członkowskich i tym samym zabiegi aborcyjne nie powinny być finansowane z budżetu UE. Omawiana rezolucja nie jest jednak aktem prawnie wiążącym, a jedynie wyrazem europejskiej solidarności i zaniepokojenia.
Ponadto uważam, iż aborcja jest aktem niepożądanym, ostatecznością czasem konieczną, i wyrażam wątpliwość, czy we wszystkich przypadkach może być ona uznana za prawo człowieka.

Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków

17-04-2020

Szanowni Państwo! Poparłem tekst rezolucji ws. skoordynowanych działań UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków, ponieważ zawiera ona szereg propozycji niezbędnych działań, jakie powinna podjąć teraz Unia Europejska.
M.in. wzywa ona KE do zaproponowania ogromnego i elastycznego pakietu finansowego na rzecz odbudowy europejskiej gospodarki po kryzysie. Wzywa do użycia wszystkich dostępnych i niewykorzystanych środków w obecnym budżecie UE do wsparcia najbardziej dotkniętych regionów i branż gospodarki, a także wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw, aby nie musiały zwalniać pracowników.
Wzywa również do zmiany w systemie produkcji leków, aby Europa była w mniejszym stopniu uzależniona od krajów zewnętrznych, oraz apeluje o zwiększenie budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób oraz Europejskiej Agencji Leków, aby odpowiedź na kolejne epidemie była szybsza i jak najlepiej skoordynowana.
Rezolucja wspomina także o rządach, które wykorzystują epidemię, aby zagarnąć dla siebie jeszcze więcej władzy i niszczyć normy demokratyczne. W polskiej delegacji EPL mówimy NIE łamaniu prawa i wykorzystaniu pandemii do budowania rządów autorytarnych. Nie chcemy też, żeby za błędy obecnego rządu płacili Polacy, i tak już ciężko dotknięci przez kryzys. To, że po raz kolejny Europa z niepokojem upomina się o prawa Polaków, jest wynikiem łamania prawa w Polsce przez Jarosława Kaczyńskiego i jego podopiecznych.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg

Adres pocztowy

  • Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego
    ul. Długa 64/2
    biuro@radeksikorski.eu; Tel. 0048 885 544 660
    PL - 85-034 Bydgoszcz