Markéta GREGOROVÁ Markéta GREGOROVÁ
Markéta GREGOROVÁ

Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie

Członkini

Czechy - PIRÁTI (Czechy)

Data urodzenia : , Most

Pytania wymagające odpowiedzi na piśmie (z odpowiedziami) Markéta GREGOROVÁ

Pytania pisemne

Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg