Stéphane BIJOUX Stéphane BIJOUX
Stéphane BIJOUX

Grupa Renew Europe

Członek

Francja - La République en marche (Francja)

Data urodzenia : , Saint-Denis (Reunion)

Pytania wymagające odpowiedzi na piśmie (z odpowiedziami) Stéphane BIJOUX

Pytania pisemne

Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg