Grzegorz TOBISZOWSKI
Grzegorz TOBISZOWSKI

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

Członek

Polska - Prawo i Sprawiedliwość (Polska)

Data urodzenia : , Ruda Slaska

Strona główna Grzegorz TOBISZOWSKI

Członek

ITRE
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
D-CN
Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową

Zastępstwo

BUDG
Komisja Budżetowa
ENVI
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
D-IN
Delegacja do spraw stosunków z Indiami

Ostatnie prace

Magazynowanie energii (debata)

18-04-2023 P9_CRE-PROV(2023)04-18(2-138-0000)
Wkład do debat parlamentarnych

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla zrównoważonych produktów i uchylającego dyrektywę 2009/125/WE

31-03-2023 ITRE_AD(2023)738514 PE738.514v02-00 ITRE
Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca
Maria SPYRAKI

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) i dyrektywę Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów

29-03-2023 ITRE_AD(2023)736732 PE736.732v02-00 ITRE
Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca
Tomas TOBÉ

Kontakt

Bruxelles

Parlement européen
Bât. SOPHIE SCHOLL
05U023
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. SALVADOR DE MADARIAGA
G02028
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex