Witold Jan WASZCZYKOWSKI Witold Jan WASZCZYKOWSKI
Witold Jan WASZCZYKOWSKI

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

Członek

Polska - Prawo i Sprawiedliwość (Polska)

Data urodzenia : , Piotrkow Trybunalski

Strona główna Witold Jan WASZCZYKOWSKI

Przewodniczący

D-UA
Delegacja do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Ukraina

Wiceprzewodniczący

AFET
Komisja Spraw Zagranicznych

Członek

CPDE
Konferencja Przewodniczących Delegacji
SEDE
Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
DEPA
Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest

Zastępstwo

INTA
Komisja Handlu Międzynarodowego

Ostatnie prace

Opinia Parlamentu w sprawie prowadzonej obecnie przez Komisję i Radę oceny krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności (RC-B9-0331/2021, B9-0331/2021, B9-0333/2021, B9-0334/2021, B9-0335/2021, B9-0337/2021, B9-0338/2021)

10-06-2021
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Głosowałem przeciwko projektowi rezolucji, wyrażającej uwagi, opinie i zalecenia Parlamentu do procesu oceny poszczególnych KPO.
O ile prawo Parlamentu do wyrażania własnej opinii jest bezdyskusyjne, to wątpliwości budzi forma i ton rezolucji: wygląda ona na próbę wywarcia nacisku na Komisję i Radę, by wpłynąć na ich ocenę poszczególnych KPO.
Abstrahując od wielu niezbyt fortunnych (a nawet całkiem niedobrych) zapisów tej rezolucji - jak np. odniesienia do Rule of Law czy przesadne akcentowanie kwestii ekologicznych - bezdyskusyjnym pozostaje fakt, że oczekiwania Parlamentu są w tej sprawie całkowicie rozbieżne z interesami Państw Członkowskich. Parlament chciałby być informowany o wszystkich szczegółach i mieć wpływ na ocenę każdego KPO, podczas gdy my Państwa Członkowskie oczekują oceny szybkiej, uczciwej i zgodnej z literą Rozporządzenia o RRF.
Delegacja polska EKR stoi na stanowisku, że Parlament powinien powstrzymać się od ingerencji w proces wdrażania RRF, głównie ze względu na specyfikę tego instrumentu: finansowanego nie z budżetu UE, ale z funduszy specjalnych - z pożyczek zatwierdzonych przez poszczególne Państwa Członkowskie.

Witold Jan WASZCZYKOWSKI
Witold Jan WASZCZYKOWSKI

Na stronie EP NEWSHUB

Niebezpieczne jest kiedy instytucje europejskie zawłaszczają sobie uprawnienia nie objęte traktatami. ⁦@dreynders⁩ https://t.co/cbB1eMVQV6 

Polecam jutrzejsze wydanie i rozmowę ze mną https://t.co/yGkuinjPKX 

"Nowemu koalicjantowi życzę wszystkiego najlepszego". Waszczykowski o Partii Republikańskiej - Polskie Radio 24 - https://t.co/dxM4PcCUjH  https://t.co/5xlOQgSyF2 

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg