Karen MELCHIOR Karen MELCHIOR
Karen MELCHIOR

Grupa Renew Europe

Członkini

Dania - Det Radikale Venstre (Dania)

Data urodzenia : , Gentofte

Pytania wymagające odpowiedzi na piśmie (z odpowiedziami) Karen MELCHIOR

Pytania pisemne

Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg