Anna ZALEWSKA Anna ZALEWSKA
Anna ZALEWSKA

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

Członkini

Polska - Prawo i Sprawiedliwość (Polska)

Data urodzenia : , Świebodzice

Strona główna Anna ZALEWSKA

Członkini

ENVI
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
D-US
Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi

Zastępstwo

EMPL
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
DCAM
Delegacja do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej
DLAT
Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego

Ostatnie prace

Aktualna sytuacja w zakresie wdrażania przepisów dotyczących unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID (debata)

07-07-2021 P9_CRE-PROV(2021)07-07(3-180-0000)
Wkład do debat parlamentarnych

Ogólny unijny program działań w zakresie środowiska do 2030 r. (debata)

07-07-2021 P9_CRE-PROV(2021)07-07(3-245-0000)
Wkład do debat parlamentarnych

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 347/2013

29-06-2021 ENVI_AD(2021)689773 PE689.773v02-00 ENVI
Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca
Marie TOUSSAINT

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg