Pierre KARLESKIND : Strona główna 

Wiceprzewodniczący 

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 

Członek 

Komisja Rybołówstwa 
Delegacja do spraw stosunków z państwami Wspólnoty Andyjskiej 
Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego 

Zastępstwo 

Komisja Transportu i Turystyki 
Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Meksyk 
Delegacja do spraw stosunków z Federacyjną Republiką Brazylii 

Ostatnie prace 

Porozumienie o współpracy między Eurojustem a Serbią (A9-0009/2019 - Juan Fernando López Aguilar) FR  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Projekt budżetu korygującego nr 4 na rok budżetowy 2019: Zmniejszenie środków na zobowiązania i środków na płatności zgodnie ze zaktualizowanymi potrzebami w zakresie wydatków i aktualizacją dochodów (zasoby własne) (A9-0012/2019 - John Howarth) FR  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: Substancje czynne, w tym flumioksazyna (B9-0103/2019) FR  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt