Giuliano PISAPIA Giuliano PISAPIA
Giuliano PISAPIA

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

Członek

Włochy - Independent (Włochy)

Data urodzenia : , Milano

Strona główna Giuliano PISAPIA

Wiceprzewodniczący

AFCO
Komisja Spraw Konstytucyjnych

Członek

AFET
Komisja Spraw Zagranicznych
DPAL
Delegacja do spraw Stosunków z Palestyną

Zastępstwo

LIBE
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
DROI
Podkomisja Praw Człowieka
INGE
Komisja Specjalna ds. Obcych Ingerencji we Wszystkie Procesy Demokratyczne w Unii Europejskiej, w tym Dezinformacji
DASE
Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)
DMED
Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza

Ostatnie prace

Ocena wyborów europejskich (debata) IT

24-11-2020 P9_CRE-PROV(2020)11-24(2-082-0000)
Wkład do debat parlamentarnych

SPRAWOZDANIE w sprawie oceny wyborów europejskich

06-11-2020 A9-0211/2020 PE653.777v02-00 AFCO
Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca
Pascal DURAND

The EU’s response to Erdogan’s speeches against France EN

03-11-2020 E-005970/2020 Wiceprzewodniczący Komisji / wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
Pytania pisemne
Giuliano PISAPIA
Giuliano PISAPIA

Na stronie EP NEWSHUB

Oggi è la La Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Ma non si può risolvere questo fenomeno con la sola celebrazione. Serve un lavoro costante di ripensamento da parte di noi uomini di come essere nelle relazioni. #25novembre #nonseisola https://t.co/bjlDWMYKJn 

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg