Giuliano PISAPIA Giuliano PISAPIA
Giuliano PISAPIA

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

Członek

Włochy - Independent (Włochy)

Data urodzenia : , Milano

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca Giuliano PISAPIA

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie wdrażania europejskiego nakazu aresztowania i procedur wydawania osób między państwami członkowskimi

14-10-2020 AFCO_AD(2020)648270 PE648.270v02-00 AFCO
Paulo RANGEL

OPINIA w sprawie nowej strategii UE–Afryka – partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu

23-09-2020 AFET_AD(2020)652358 PE652.358v02-00 AFET
Anna FOTYGA

Opinia w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (

28-08-2020 AFCO_AL(2020)655594 PE655.594v02-00 AFCO
Sandro GOZI

OPINIA w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony – sprawozdanie roczne za 2018 r.

27-11-2019 AFCO_AD(2019)643103 PE643.103v02-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg