Giuliano PISAPIA Giuliano PISAPIA
Giuliano PISAPIA

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

Członek

Włochy - Independent (Włochy)

Data urodzenia : , Milano

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca Giuliano PISAPIA

W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

SPRAWOZDANIE w sprawie oceny wyborów europejskich

06-11-2020 A9-0211/2020 PE653.777v02-00 AFCO
Pascal DURAND

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg